Drottninghög

År 1965 beslutade den dåvarande regeringen att åtgärda såväl bostadsbrist som boendestandard. Målet var att bygga en miljon bostäder på tio år – vilket gav namnet Miljonprogrammet.

Drottninghög var Helsingborgs första miljonprogramsområde och byggdes under åren 1965 till 1969. Byggherre var kommunens bostadsbolag Helsingborgshem och det var Kjessler & Mannerstråle som svarade för områdets och husens arkitektoniska utformning.

Nu är det snart ett halvt sekel sedan området projekterades. Det är många som hunnit bo och växa upp i välfärdsstatens rationella boendeform. Drottninghögs utformning var skapat för sin tid, för ett produktionssamhälle med förvärvsarbetande kärnfamiljer. Samhället och människor har förändrats fortlöpande sedan dess. Miljonprogrammet är ett kulturarv.

Nu förfaller miljonprogramsområdena. Stora renoverings- och ombyggnadsinsatser planeras, till och med rivningar diskuteras. Samtidigt försvinner allt fler av de materiella spåren och människors minnen faller i glömska i tiden.

Under 2013 samlade Helsingborgs museum in berättelser och föremål som belyser människors erfarenheter av att bo och leva i ett miljonprogramsområde. Dokumentationen utfördes av antikvarie Birgitta Witting och fotograf Sven Olof Larsén.

I samarbete med Dunkers kulturhus blev delar av dokumentationen en utställning 2014.