På Flykt

Under hösten 2015 sökte 163 000 människor asyl i Sverige. Det är den största flyktingvågen sedan andra världskriget. Det blev ett stort tryck i Sverige för att hantera situationen och ta emot alla dessa människor. Som hårdast var trycket i ankomstkommunerna Malmö och Trelleborg. Eftersom alla kommuner inte tog emot flyktingar blev läget ytterligare pressat.

Men i mars 2016 kom en ny lagstiftning om att alla kommuner skulle ta emot nyanlända. Helsingborg blev anvisade 228 personer.

Helsingborgs museum ville dokumentera hur denna internationella händelse utspelats lokalt i nordvästra Skåne. Hur var det att komma till Sverige under hösten 2015? Varför flydde personerna? Hur såg vardagen ut för de nyanlända som kom till Helsingborg?

Från början var planen att följa en familj som blev placerad i Helsingborg. Men under arbetets gång insåg vi att det inte var så enkelt eftersom de familjer vi kom i kontakt med flyttades runt och kunde bli placerade var som i Sverige. Asylprocesserna drog ut på tiden och handläggningstiderna ökade från beräknade tre-fyra månader till uppemot två år. Dokumentationen kom istället att handla om människors väntan. Vad gör det med en människa? Hur skapar man sig en vardag i ett nytt land där man inte ens vet om man ska få stanna?

Dokumentationen prisades 2018 med en andra plats pris i kategorin ”Årets samtidsdokumentation” av nätverket DOSS (Dokumentation av Samtida Sverige) som ger ut priset årligen.

I samarbete med Dunkers kulturhus visades delar av dokumentationen upp som utställning under 2019. Dokumentationen är gjord av fotograf Anna Bank och etnolog Marsanna Petersen.