Olika typer av fasadtegel – några exempel

Beroende på hur teglet framställs skapas olika typer av ytor. Handslagning som är den metod som traditionellt använts ger en levande yta med ojämnheter. Tiden innan industrialismen slogs allt tegel för hand. Det maskinslagna teglet började användas på finare hus under slutet av 1800-talet. Under nationalromantiken fick hantverksmässighet åter status och det handslagna teglet blev åter eftertraktat som fasadmaterial.

Handslaget tegel

Gult tegel innebär hög kalkhalt.
Gult tegel innebär hög kalkhalt. Handslaget tegel. Fasad från 1850-tal.
Handslaget medeltida tegel. Mariakyrkan.
Handslaget medeltida tegel. Mariakyrkan.

Maskinslaget tegel

Maskinslaget tegel produceras med samma princip som handslaget där leras slås i en form, men med mer precision vilket ger en helt perfekt slät yta.

Maskinslaget tegel. Fasad från 1980-tal.
Maskinslaget tegel. Fasad från 1980-tal.

Strängpressat tegel

Strängpressat tegel tillverkas genom att lermassan pressas genom ett rektangulärt munstycke för att sedan maskinellt delas in i lämplig storlek med en stäng eller kniv. Det strängpressade teglet efterbehandlas ofta för att ge en varierad yta. Genom borstning, valsning och krattning kan olika karaktär uppnås.

Strängpressat tegel med karaktäristiska märken efter munstucket. Fasad från 1980-tal.
Strängpressat tegel med karaktäristiska märken efter munstucket. Fasad från 1980-tal.
Strängpressat tegel. Efterbehandlat med borstning. Fasad från 1940-tal.
Strängpressat tegel. Efterbehandlat med borstning. Fasad från 1940-tal.
Strängpressat, räfflat tegel. Fasad från 1940-tal.
Strängpressat, räfflat tegel. Fasad från 1940-tal.

Formtegel

Vidare finns en rad olika typer av formtegel. En variant som blev populär under 1940-talet var hålkälstegel som har en speciell profil.

Tegel med hålkälsprofil. Fasad från 1960-tal.
Tegel med hålkälsprofil. Fasad från 1960-tal.