Martha P:son Hennings läkarpraktik

Martha P:son Hennings läkarpraktik Fredriksdal

Martha P:son Henning var en av Sveriges första kvinnliga läkare. I ett av stadskvarterets hus hittar du hennes läkarpraktik.

Martha P:son Henning var öron-näs och halsläkare. Hon hade sin mottagning i Gamlegård på Norra Storgatan i centrala Helsingborg från 1931 och fram till slutet av 1960-talet. I början av 1970-talet flyttades inredning och utrustning till Fredriksdal och här lever berättelsen om Martha P:son Henning och hennes läkarmottagning vidare än i dag.

Foto: Gamlegård, med den lilla trädgården intill Henckelska gården är en av stadens äldsta profana byggnader, med korsvirkesfasad från 1700- och 1800-talen.