Lantraser på Fredriksdal

Är inte en ko bara en ko? Och en höna är väl bara en höna? Nej, så är det verkligen inte. På Fredriksdal lever lantbruksdjur av raser som inte längre har en naturlig plats i lantbruket och som därför riskerar att utrotas. Sällsynta djur. Allt ifrån kor och hästar till grisar och får.

Lantrasdjuren har unika gener och egenskaper som kanske inte kommer till stor nytta i dagens moderna produktion, men som kan komma att spela en viktig roll i framtiden. På Fredriksdal har lantraserna en fristad och bidrar till att utveckla betesmarker och ängar.