Väneko

Väneko

En behornad koras som en gång i tiden var vanlig i södra Sverige. De är oftast tecknade i vitt och brunt eller vitt och svart men också enfärgade djur förekommer.

Från början hölls korna som mjölkkor men numera hålls de flesta som dikor. Vänekon kan inte konkurrera med modernare mjölkraser när det gäller mängden mjölk. Rasen är spänstig och klarar sig bra på naturbetesmarker. På Fredriksdal är det just deras sätt att beta som nyttjas i vården av de kulturhistoriska markerna. Korna mjölkas inte, utan kalvarna får gå kvar hos sina mödrar tills de slutat dia. På Fredriksdal föds kalvarna vanligtvis tidigt på våren. Bevaringsarbetet för Vänekon startade 1992.