Linderödssvin

Linderödssvin

Linderödsgrisen är en relativt opåverkad rest av ett äldre svenskt lantrassvin och härstammar bland annat från Linderödsåsen.

Färgen kan variera men oftast är grisarna gråvita eller rödbruna med svarta fläckar eller prickar. Jämfört med produktionsgrisar växer de långsammare. Linderödsgrisen sätter ett fettlager till vintern och får rikligt med borst som skydd. Fredriksdals grisar bor utomhus året runt och har hyddor att söka skydd i när vädret slår om. Sommartid syns de ofta svalka av sig i gyttjebad till besökarnas stora glädje. Varje sugga får max en kull smågrisar om året, till skillnad från grisar i slaktsvinsuppfödning som får minst två. Varje kull av linderödsgrisen består i genomsnitt av åtta söta kultingar.