Nordsvensk brukshäst

Nordsvensk brukshäst

Den nordsvenska hästen är en medelstor kallblodshäst med ursprung i den svenska lanthästen. Den är lättare och rör sig smidigare än många andra kallblodsraser.

Rasen har använts både som ridhäst och som körhäst samt varit mycket användbar för körning i skogs- och lantbruk. På Fredriksdal används hästarna som körhästar och som draghästar i jordbruksarbetet. De har också en betydelsefull roll på de kulturhistoriska betesmarkerna.