Rödkulla

Rödkulla

Rödkullan har hållits både för mjölk- och köttproduktion. Den har varit erkänd sedan 1912.

Rasen är kullig, vilket betyder att det inte växer ut några horn på djuren till skillnad från många andra raser. Rödkullor är rödbruna till färgen, därav namnet. På Fredriksdal är deras betande på de kulturhistoriska markerna en viktig del av skötseln. Korna mjölkas inte och deras kalvar får gå kvar hos sina mödrar tills de slutat dia. På Fredriksdal föds kalvarna vanligtvis tidigt på våren.