Prästgården

Prästgården Fredriksdal

I stadskvarteret finns Helsingborgs gamla prästgård med anor från 1700-talet.

Fram till 1889 användes gården som prästbostad, därefter som pastorsexpedition och församlingslokal. När Maria församling skulle bygga ett nytt församlingshus 1940 togs initiativ från Helsingborgs hantverkarföring för att prästgården skulle flyttas till Fredriksdal. Året efter återuppbyggdes prästgårdens boningslänga. Det var det första inslaget i friluftsmuseets nya kvarter med byggnader från centrala Helsingborg. Nu har prästgårdens alla fyra längor återuppbyggts i stadskvarteret. I dag används byggnaderna de som skola, blomsteraffär och utställningslokal.