Strömgrändsgården

Strömgrändsgården Fredriksdal

Strömgrändsgården är hjärtat i stadskvarteret.

Under 1962 genomfördes omfattande rivningar av äldre bebyggelse i Helsingborg. Strömgrändsgården, en handels- och hantverksgård från 1700- och 1800-talet, som låg invid Stortorget var ett av de gamla hus som revs. I slutet av 1960-talet återuppbyggdes Strömgrändsgården i stadskvarteret på Fredriksdal. I dag hittar du flera olika interiörer och utställningar i här: Hedströms diversehandel, utställningen Kaffestunden och Apoteket Kärnan. Strömgrändsgården är själva hjärtat i Fredriksdals stadskvarter.