Botanisk trädgård

Klockgentiana

I Fredriksdals botaniska trädgård kan du uppleva Skånes vilda flora. Eller rättare sagt, ett stort urval ur Skånes unika växtvärld.

Här kan du se, känna på (försiktigt), lukta på och fotografera växter som du inte ens trodde fanns. Mångfalden av växter är störst i landet, eftersom arter från norr och söder, öster och väster möts i Skåne. Men i Skåne finns också flest rödlistade arter, växter som inte kommer att finnas kvar i vår del av världen om ingenting görs.

På Fredriksdal arbetar vi med att rädda kvar några av Skånes mest hotade vilda växter. Bland mer kända blommor, som prästkragar och slåttergubbar, huserar den botaniska trädgården även en rad unika och sällsynta växter. Sedan 2015 samarbetar Fredriksdal med Länsstyrelsen i Skåne, Lunds botaniska förening och Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. Målsättningen är att kartlägga vilka arter som löper störst risk att försvinna och sedan bygga upp en ny framtid med en fortsatt blomrik natur som en säkerhetskopia på Fredriksdal. Efterhand som vi odlar fram fler frön får växterna vända tillbaka till den skånska naturen. Vi sprider dem till nya platser.

Landskapshistoriska delen

I trädgårdens landskapshistoriska del kan du ta en promenad genom en rad skånska naturtyper. Besök ängar, skogar och betesmarker som anlagts och formats under 80 år. Du upplever ett helt landskap under ett besök.

Växter

Nedan kan du läsa om några av växterna som botaniska trädgården bevararar i odlingen.