Engelsk park

Engelsk park på Fredriksdal

Styr stegen in i den engelska parken efter ett besök i rosariet eller köksträdgården. Följ de slingrande stigarna och upplev den förtrollande atmosfären. Engelska parken speglar 1800-talets romantiska naturuppfattning.

Växtligheten skulle inte längre tuktas eller formklippas. Den skulle växa fritt som i naturen. I engelska parken slingrar gångarna sig mjukt fram mellan skuggande grupper av träd och buskar och öppna ängsytor. Här hittar du inte några blomsterarrangemang i välkrattade rabatter. Parken ska överraska och locka dig med bakom nästa trädstam eller vägkrök. Här kommer du närmre naturen och de betande djuren och det enda som skiljer er åt är de djupa dikena, så kallade aha-diken. Längs stigen hittar du också ett vackert lusthus från 1800-talet. Slå dig ner och njut.