Kryddträdgård

Fredriksdal kryddträdgård

Kryddträdgården på Fredriksdal är anlagd på 1970-talet, men förebilden är den medeltida klosterträdgården. Trädgården är utformad som ett paradis i miniatyr där rundeln i mitten symboliserar livets källa och de fyra gångarna, som bildar ett kors, livets floder. I rundeln växer en apotekarros. Kvarteren inramas av formklippta buxbomshäckar.

Här odlas kryddväxter som har använts till maträtter och drycker. Många av dem har även nyttjats i folkmedicinen, till kosmetika och som magiväxter och används än i dag.

I kryddträdgårdens skördeavdelning odlas kryddgrönt, blad och blommor till Gisela Trapps Krog och Kafé.