Fransk park

Avenbok på Fredriksdal

De mäktiga lövgångarna i Franska parken framkallar en magisk stämning med hela salar av avenbok.

Franska parken, som ligger närmast herrgården, är typisk för svenskt 1700-tal. Då anlades parkerna ofta efter strikta geometriska mönster. Växtligheten skulle tuktas och formklippas hårt. Parken har tydliga drag för vad som kännetecknar barockträdgården. Denna franska trädgårdstil utvecklades under 1600-talet då det var naturen som skulle anpassa sig till människan. Inte tvärtom. Utformningen skulle uttrycka ägarens makt över naturen och rikedom. Häckarna och de mäkta lövgångarna består till största del av avenbok och dessa planterades troligen i samband med att herrgården byggdes 1787.

Lövgångarna och häckarna inramar de stora gräsytorna, trädgårdsanläggningen framför herrgården och trädrummen. Det centrala perspektivet, utsikten från herrgården mot sundet är tyvärr borta för alltid. Fredriksdal ligger inte längre i utkanten av Helsingborg som ett sommarställe, utan numera som en grön oas mitt i stadens bebyggelse.