Ågård

Ågård Fredriksdal

Ågård är från Markaryds socken i Småland, byggd av knuttimrat virke.

Ågård från 1810-talet låg invid Lagan. Inför ett kraftverksbygge 1920 köptes gården av ett kraftbolag för att rivas. Men istället för rivning fick en Helsingborgs museum gården eftersom man sökte efter en så kallad ryggåsstuga till det nya friluftsmuseet. Gården plockades ner, fraktades på järnväg och byggdes sedan upp igen på Fredriksdal. Allt var färdigt till invigningen av friluftsmuseet 1923.

När gården skänktes bestod den av boningslängan med ryggåstuga och så kallade ”häbbare” vid sidorna, samt tre ekonomibyggnader som innehöll fähus, småkreatursstall, loge och vagnsskjul. En brand 1962 förstörde dock dessa byggnader och det var precis att brandkåren lyckades rädda boningslängan.

Gunne Persson och Christina Andersdotter bodde med sina sex barn på Ågård i mer än 50 år. Stig över tröskeln, lämna vår egen moderna tid och få en inblick i hur deras liv på Ågård tedde sig.