Loge, Stall och Vagnslider

Stallet Fredriksdal

Fredriksdals ladugård, loge och vagnslider var viktiga byggnader för jordbruket som bedrevs på egendomen. Byggnaderna uppfördes i etapper under 1800-talets första decennier.

I ladugården fanns bland annat arbetshästarna medan rid- och körhästar fanns i ett stall nära boningshuset – den byggnad där caféet finns i dag. Logen är uppförd i natursten med spåntak medan ladugård och vagnslider är byggt av tegel och delvis korsvirkesstomme. Logens enorma volym visar vilka stora skördar som markerna kring Fredriksdal gav. Det var ett lönsamt och framgångsrikt jordbruk.

På vintern är en del av Fredriksdals lantrasdjur inomhus i stallet, men under våren, sommar och höst är djuren utomhus och bidrar till att utveckla museets olika betesmarker.

Hälsa gärna på i stallet när det är öppet. Har du tur kanske du till och med kan få klappa en ko, ett får eller en söt katt som busar omkring bland halmbalarna. Men kom ihåg att aldrig mata djuren. De mår bäst av sitt eget foder och kan bli dåliga av sådant som människor äter. Dessutom är det viktigt att djurskötarna vet hur mycket djuren äter. Om du vill hjälpa till att mata djuren anordnar Fredriksdal särskilda ”Mata djuren-dagar”.