Ringstorps kvarn

Ringstorps kvarn Fredriksdal

Den stora väderkvarnen på Fredriksdal kommer från Ringstorp där den var i bruk fram till 1914. Det var mjölnaren Nils Sjunnesson och hans släktingar som använde kvarnen.

Ringstorps kvarn flyttades till Fredriksdal under åren 1929-1931. Det är en så kallad ”Holländare”. På en holländare är det kvarnens översta del, hättan, som går att vrida så att vingarna ställs mot vinden.

Ringstorps kvarn är åttakantig och består av tre våningar. Längst ner finns inkörsporten där kvarnsäckar lastades in och ut. På första våningen finns krossen och mjölsiktarna och det var här säckarna fylldes med innehåll och vägdes. På andra våningen finns tre par kvarnstenar av olika karaktär: Skånskan, Rhenskan och Franskan. Skånskan användes för malning av grovmalen säd till djuren. Rhenskan för råg och vete till mjöl för brödbakning. Franskan användes för att mala siktmjöl. Högst upp i kvarnen, på tredje våningen, finns det stora drivhjulet som driver kvarnstenarna.