Malttorkan

Den här byggnaden spelade en viktig roll i hushållet på landsbygden. I en malttorka eldades en stor ugn som gav värme för att torka den malt som användes i tillverkningen av svagdricka och öl.

På grund av risken för eldsvåda var malttorkan placerad ett stycke från den gård den tillhörde. Den här malttorkan flyttades till Fredriksdal 1936. Den låg ursprungligen i Svaluf utanför Höganäs på Kullahalvön, och var den sist bevarade i Luggude härad. Den är troligen byggd i slutet av 1700-talet.